LỊCH LÀM VIỆC CỦA VP HĐND&UBND THỊ XÃ DUYÊN HẢI
Chủ nhật, Ngày 17/12/2017
Thời gian Địa điểm Nội dung công tác Người thực hiện và các bộ phận liên quan Chủ trì